Velkommen til vores

CSR Rapport 2015

UK DK

Lav personlig rapport

Vores aftryk

our-impact

Vores tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed er struktureret efter fem fokusområder

Fokusområder, resultater og målsætninger

Highlights

4G-dækning
99%

Vi dækker 99% 
af Danmarks befolkning med vores 4G-mobilnet

Blokerede spammails
7,6 mia.

Vi stopper millioner uønskede og risikable mails fra at nå vores kunder - hver eneste dag

Vi reducerede vores papirforbrug med
126 tons

Vi bruger nu kun 2% 
af mængderne, vi anvendte tilbage i 2003

Vores arbejdsrelaterede ulykker steg med
11%

Vores arbejdsrelaterede ulykker i Danmark steg i 2015, primært pga. vådt og koldt vejr

>40.000
børn kontaktede BørneTelefonen

TDC Group støtter BørneTelefonen gennem sit partnerskab med Børns Vilkår

36%
anså TDC som socialt ansvarlig virksomhed

Dette tal er faldet gennem de seneste år, og det skal vi have lavet afgørende om på

 

 

Close

Det er vigtigt at bemærke, at kortet ikke viser den samlede status for TDC Groups netværk, ligesom det heller ikke er alle former for udbygning, der fremgår af kortet, herunder opgraderinger i transportnettet.

Udbygningskort 2015

Dette interaktive kort viser forskellige typer af udbygning og opgraderinger af TDC Groups faste og mobile netværk, der er foretaget i løbet af 2015. Ved at klikke på de enkelte punkter kan man finde informationer om hvilken form for udbygning eller opgradering, der har været på den enkelte lokation.

Åben kort

Om CSR

Vores arbejde med CSR afspejler hvem vi er som virksomhed, og den rolle vi har i samfundet

Vores forretning

Vores formål er at skabe forbindelse mellem mennesker og på tværs af samfundet

Læs mere

Vores tilgang

Hos TDC Group er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning

Læs mere

Interessentdialog

Dialog med interessenter understøtter den gensidige forståelse

Læs mere

Engagement og samarbejde

Vi tager del i UN Global Compact og samarbejder med brancheparter

Læs mere

Vi søger at minimere vores miljøpåvirkning

Miljøregnskab

Ressourceforbrug Emissioner
(tons)
Affald
(tons)
Data overført
(mio. GB)

Data for vand og papir vedrører alene Danmark.

I 2015 reducerede vi vores samlede CO2 udledning med 28% i forhold til 2014 og hele 53% i forhold til 2010. Den største drivkraft har været de betydelige forbedringer i emissionsfaktoren for strøm i Danmark.

Affaldsdata for 2015 vedrører alene Danmark. En stor del af den større affaldsmængde i 2015 skyldes afmonteringen af en større mængde kabler i forbindelse med byggeriet af metroen i København.

Mængderne af data, der flyttes gennem vores netværk stiger betydeligt hvert år, især drevet af øget streaming af videoindhold.

År 2013 2014 2015
El (GWh) 307 285 292
Olie (GWh) 1 1 1
Naturgas (GWh) 3 2 3
Fjernvarme (GWh) 37 30 33
Brændstof (GWh) 39 38 41
Papir (tons) 474 404 278
Vand (m3) 72.000 63.000 66.000
År 2013 2014 2015
CO2 119.474 96.887 70.081
SO2 75 30 22
NOx 87 68 63
År 2013 2014 2015
Total 3.038 2.880 3.529
Genanvendelsesprocent, total 61% 62% 72%
Genanvendelsesprocent, brændbart 43% 38% 42%
År 2013 2014 2015
Danmark 2.870 3.887 5.952
Sverige 55 71 87
Norge 24 28 79
Finland 59 32 16
Total 3.008 4.017 6.134

Fremtiden kan blive meget grønnere og meget smartere

En smartere fremtid

Sådan kan teknologi bidrage til øget bæredygtighed

Kan give besparelser på

40-75%

Gadebelysningen kan styres automatisk for at imødekomme aktuelle behov

Læs mere

Trafikmængderne i byområder kan reduceres med

8%

Gør det muligt at spare tid, optimere antallet af parkeringsplads – og gavne miljøet

Læs mere

Omkostningerne kan reduceres med

50%

Ved at udstyre skraldespande med sensorer og simkort, kan renovationsarbejdet blive mere effektiv

Læs mere